مرکز فرهنگی و هنری آتنا فیلم

آتنا: الگوسازان تمدن نوین اسلامی

آتنا: الگوسازان تمدن نوین اسلامی

آتنا فیلم یک مجموعه فرهنگی و غیر انتفاعی است که در جهت تولید آثار رسانه ای برای الگوسازی سبک زندگی صحیح و اسلامی گام برمیدارد.

آتنا فیلم مجموعه ای فرهنگی و هنری است که در اسفند 1391 با اهتمام تعدادی از دانشجویان جهت ساخت آثار رسانه ای شامل فیلم و مستند با طراز انقلاب اسلامی شکل گرفته است. هدف از فعالیت این مجموعه تولید آثار فخیم در جهت الگوسازی سبک زندگی صحیح و اسلامی می باشد.
از آن جایی که طبق رهنمود رهبر فرزانه انقلاب اصلاح سبک زندگی را مهم ترین رکن تحقق تمدن نوین اسلامی میدانیم، نام مجموعه را آتنا مخفف الگوسازان تمدن نوین اسلامی نهاده ایم.
امید است که ذیل عنایات حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این مجموعه در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران گامی موثر بردارد.
یا حق...